Stadspanel Den HaagVan wie is het panel?
Het panel is eigendom van de gemeente Den Haag. Met het panel wil de gemeente via online vragenlijsten meningen, ervaringen en voorkeuren van inwoners achterhalen, met als einddoel om beter beleid voor haar inwoners te maken. Het beheer en de uitvoering van de onderzoeken is uitbesteed aan onderzoeksbureau Steda.

Hoe vaak krijg ik uitnodigingen voor een onderzoek?
U wordt maximaal 6x per jaar via een e-mail uitgenodigd om aan een onderzoek mee te werken. Per keer kunt u beslissen of u meewerkt en u bent nooit verplicht om een vragenlijst af te maken. Dus als u zich bij een vragenlijst om wat voor reden ook ongemakkelijk voelt, kunt u er altijd voor kiezen om deze niet (verder) in te vullen.

Krijg ik een beloning voor deelname?
Bij Stadspanel Den Haag krijgen deelnemers geen geld krijgen voor hun bijdrage. Wel krijgt u regelmatig een terugkoppeling van de resultaten van een onderzoek.

Kunnen mij alle type vragen worden gesteld?
Opdrachtgevers voor de onderzoeken zijn de gemeente Den Haag en overige organisaties met een maatschappelijk relevante doelstelling. Per vragenlijst wordt gekeken naar de relatie met gemeentelijk beleid (geen conflicterende belangen), relatie met andere ingediende vragen, geen commerciële vragen (zoals ‘mogen we u een brochure mailen?’). Het beslisrecht over toelaten van vragen ligt bij de gemeente Den Haag en Steda als uitvoerende partij.

Persoonlijke gegevens en privacy
De gegevens die u opgeeft bij het aanmelden als panellid zijn postcode, mailadres, sexe, geboortejaar, etnische achtergrond, opleiding en werksituatie. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen of het panel een goede weergave biedt van de Haagse bevolking en om groepen leden te selecteren voor een bepaald onderzoek, bijvoorbeeld een vragenlijst alleen voor inwoners van Scheveningen. Uw gegevens worden expliciet alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en nooit aan derden verstrekt, tenzij dit moet op basis van een wettelijk voorschrift.

Is anonimiteit van mijn antwoorden en gegevens gegarandeerd?
De antwoorden die u geeft in surveys worden anoniem geanalyseerd, dat wil zeggen niet naar u als individu herleidbaar. Wel kijken we naar verschillen tussen groepen respondenten. Zoals de antwoorden van mannen versus vrouwen, of die van inwoners van Escamp versus anderen.

Meer lezen over privacy en anonimiteit?
Als u meer wilt weten, klik dan naar de privacystatement van de uitvoerder van de onderzoeken,
Steda: https://www.steda.nl/prvc/

Beheer van uw gegevens
De persoonlijke gegevens zijn voor de duur van uw lidmaatschap beveiligd opgeslagen binnen de panelomgeving. U kunt uw gegevens zelf online beheren en u kunt zelf uw lidmaatschap stoppen wanneer u dat wilt. In elke mail die u van ons krijgt, kunt u doorklikken naar een menu waar u dit zelf (24 uur per dag) kunt regelen. Als u zich uitschrijft, zijn uw gegevens ook direct en definitief uit onze systemen verwijderd.

Hoe lang kan ik lid blijven?
U schrijft zich vrijwillig in en er is geen automatische uitschrijving na een bepaalde vaste periode. Wel schrijven we vanuit panelbeheer leden uit die 3x opeenvolgend niet meededen aan een onderzoek of indien het mailadres meermaals ‘bouncer’ bleek. En we benaderen eens per jaar iedereen die op dit moment langer dan 5 jaar lid is om hun lidmaatschap te herbevestigen.

Panelbeheer en kwaliteit
Bij het beheren van de panels letten we op technische aspecten (kwaliteit van de onderzoeken), op een goed contact met panelleden en op dataveilig werken. Concrete punten waar wij scherp op zijn:

  • kwaliteit vragenlijsten (valide vragen, niet te lang, niet te beleidsmatig)
  • controles op kwaliteit van invullen
  • laagdrempelige en correcte aanmeld- en afmeldprocedure
  • panelleden uitschrijven die meermaals niet meededen
  • adequaat reageren op vragen van panelleden
  • dataveilig werken