Stadspanel Den Haag - Cultuuraanbod

Dit jaar gaat de gemeente nieuw cultuurbeleid maken. Dienst OCW vroeg het Stadspanel mee te doen aan een kort inventariserend onderzoek over dit thema. 

Stadspanel Den Haag - Cultuuraanbod

De Binckhorst is volop in ontwikkeling. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling wil graag weten hoe mensen in de stad tegen dit gebied aankijken. Het Stadspanel is in 2017 gestart met een kort onderzoek. Om te monitoren of de beeldvorming over de Binckhorst verandert wordt het onderzoek jaarlijks herhaald.