Eind 2020 is aan het stadspanel een vragenlijst voorgelegd over afvalverzamelen en hergebruik van materialen.

Bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 is het gezien de situatie rond corona belangrijk om kiezers zoveel mogelijk te spreiden en drukte in de stembureaus te verminderen.

Een deel van het Stadspanel is benaderd voor het project Samen Succesvol Stoppen. Dit is een project van Onderzoeksinstituut IVO met als doel om mensen te helpen stoppen met roken.

De gemeente zet in op een mobiliteitstransitie om de groeiende stad bereikbaar te houden. Daarom zocht zij met het stadspanel naar inzicht in de belevingswereld van inwoners.

De gemeente heeft in oktober 2020 een inventariserend onderzoek gedaan onder het panel over het wegbrengen of laten ophalen van grofvuil.

De gemeente zet in op een mobiliteitstransitie (anders reizen en vaak net zo snel) om de groeiende stad bereikbaar te houden. Daarom zocht zij met het stadspanel naar inzicht in de belevingswereld van inwoners..

Flitspeiling ‘Communicatie over Corona’

De gemeente heeft enkele weken na het begin van de Coronacrisis bij het stadspanel meningen gepeild over de communicatie erover vanuit de gemeente. Dit is gebeurd via een Flitspeiling.

Stadspanel Den Haag - Wijkplan Escamp

De gemeente heeft bij het stadspanel meningen gepeild over het wonen in Den Haag en de eigen wijk in het bijzonder. Dit is gebeurd via een Flitspeiling.