Aan het stadspanel is gevraagd hoe belangrijk zij het thema ‘Wonen’ vinden voor het bestuur van de stad.

Het thema ‘houtstook door huishoudens’ krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het Stadspanel is gevraagd hoe belangrijk men dit thema vindt.

Bewoners en ondernemers van Scheveningen hebben steeds meer overlast van bezoekers. Er is daarom samen met bewoners en ondernemers een “Actieplan Scheveningen” gemaakt. Daarin staan maatregelen om overlast aan te pakken, zoals parkeeroverlast, geluidsoverlast, straatraces, alcoholgebruik, drugsgebruik en afval.

Als voorbereiding op een voorlichtingscampagne is het panel gevraagd hoe zij aankijkt tegen dak- en thuisloosheid in de stad.

In juli 2021 is het panel enkele vragen voorgelegd over zorgtechnologie. Hiermee bedoelen we: ‘mechanische of digitale hulpmiddelen die ondersteunen bij dagelijkse dingen thuis’.

De gemeente heeft in juni 2021 aan het panel enkele korte vragen gesteld over vaccineren tegen het coronavirus.

De gemeente gebruikt in haar communicatie met inwoners weleens de term ‘Groei van de Stad’. Het stadspanel is gevraagd of men deze term kent en welke associaties men ermee heeft.

Als stad gaan we samen over op schone energie, voor een gezond en duurzaam Den Haag voor huidige en toekomstige generaties. Huizen komen dan anders aan warm water en verwarming dan nu vaak gebeurt.