In maart 2023 is het stadspanel geraadpleegd over het bezoek van markten in de stad, waarbij specifiek aandacht was voor de Haagse Markt

Sinds het voorjaar van 2022 vangt de gemeente Den Haag verspreid over de stad Oekraïense vluchtelingen op

De huidige gas- en energiecrisis raakt bijna alle Nederlanders, dus ook Hagenaars. De peiling hierover ging over de zorgen en de mogelijkheden van energiebesparing.

In oktober hebben 4.000 Hagenaars hun mening gedeeld over kunst en cultuur in de stad, als input voor het kunstbeleid van de gemeente.

Eind september hebben we onder het stadspanel een flitspeiling uitgevoerd over het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Den Haag.

Om de stad ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden wil de gemeente duurzaam reisgedrag stimuleren dat past bij de behoeftes van de inwoners.

Aan het stadspanel is gevraagd naar hun zorgen over de gas- en energiecrisis en wat zij van de gemeente verwachten als het gaat over dit thema..

Aan het stadspanel is gevraagd hoe belangrijk zij het thema ‘Wonen’ vinden voor het bestuur van de stad.