In oktober hebben 4.000 Hagenaars hun mening gedeeld over kunst en cultuur in de stad, als input voor het kunstbeleid van de gemeente.

Eind september hebben we onder het stadspanel een flitspeiling uitgevoerd over het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Den Haag.

Om de stad ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden wil de gemeente duurzaam reisgedrag stimuleren dat past bij de behoeftes van de inwoners.

Aan het stadspanel is gevraagd naar hun zorgen over de gas- en energiecrisis en wat zij van de gemeente verwachten als het gaat over dit thema..

Aan het stadspanel is gevraagd hoe belangrijk zij het thema ‘Wonen’ vinden voor het bestuur van de stad.

Het thema ‘houtstook door huishoudens’ krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het Stadspanel is gevraagd hoe belangrijk men dit thema vindt.

Bewoners en ondernemers van Scheveningen hebben steeds meer overlast van bezoekers. Er is daarom samen met bewoners en ondernemers een “Actieplan Scheveningen” gemaakt. Daarin staan maatregelen om overlast aan te pakken, zoals parkeeroverlast, geluidsoverlast, straatraces, alcoholgebruik, drugsgebruik en afval.

Als voorbereiding op een voorlichtingscampagne is het panel gevraagd hoe zij aankijkt tegen dak- en thuisloosheid in de stad.