In juli 2021 is het panel enkele vragen voorgelegd over zorgtechnologie. Hiermee bedoelen we: ‘mechanische of digitale hulpmiddelen die ondersteunen bij dagelijkse dingen thuis’.

De gemeente heeft in juni 2021 aan het panel enkele korte vragen gesteld over vaccineren tegen het coronavirus.

De gemeente maakt in haar woningbouwbeleid keuzes over de bouw van nieuwe woningen (hoeveel woningen, welke soort, waar, etc.) en de kwaliteit van bestaande woningen.

De gemeente gebruikt in haar communicatie met inwoners weleens de term ‘Groei van de Stad’. Het stadspanel is gevraagd of men deze term kent en welke associaties men ermee heeft.

Als stad gaan we samen over op schone energie, voor een gezond en duurzaam Den Haag voor huidige en toekomstige generaties. Huizen komen dan anders aan warm water en verwarming dan nu vaak gebeurt.

Bij het antidiscriminatiebureau ‘Den Haag Meldt’ kunnen inwoners situaties melden van discriminatie.

In het Haags Gemeentearchief wordt informatie over personen, locaties en de geschiedenis van Den Haag en Leidschendam-Voorburg opgeslagen en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Eind 2020 is aan het stadspanel een vragenlijst voorgelegd over afvalverzamelen en hergebruik van materialen.