Stadspanel Den Haag - Wijkplan Escamp

In het kader van het project ‘Wijzer in de Wijk’ in Den Haag Zuidwest is in oktober 2018 begonnen met het maken van een wijkgezondheidsplan voor de zuidwest wijken.

Stadspanel Den Haag - Feest aan Zee onderzoek

In 2018 stond Den Haag in het teken van Feest aan Zee, waarbij het 200-jarig bestaan van badplaats Scheveningen werd gevierd. De gemeente vroeg het Stadspanel mee te doen aan een onderzoek over dit themajaar. 

Stadspanel Den Haag - Cultuuraanbod

Dit jaar gaat de gemeente nieuw cultuurbeleid maken. Dienst OCW vroeg het Stadspanel mee te doen aan een kort inventariserend onderzoek over dit thema. 

Stadspanel Den Haag - Cultuuraanbod

De Binckhorst is volop in ontwikkeling. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling wil graag weten hoe mensen in de stad tegen dit gebied aankijken. Het Stadspanel is in 2017 gestart met een kort onderzoek. Om te monitoren of de beeldvorming over de Binckhorst verandert wordt het onderzoek jaarlijks herhaald.