Een deel van het Stadspanel is benaderd voor het project Samen Succesvol Stoppen. Dit is een project van Onderzoeksinstituut IVO met als doel om mensen te helpen stoppen met roken.

De gemeente zet in op een mobiliteitstransitie om de groeiende stad bereikbaar te houden. Daarom zocht zij met het stadspanel naar inzicht in de belevingswereld van inwoners.

De gemeente heeft in oktober 2020 een inventariserend onderzoek gedaan onder het panel over het wegbrengen of laten ophalen van grofvuil.

De gemeente zet in op een mobiliteitstransitie (anders reizen en vaak net zo snel) om de groeiende stad bereikbaar te houden. Daarom zocht zij met het stadspanel naar inzicht in de belevingswereld van inwoners..

Flitspeiling ‘Communicatie over Corona’

De gemeente heeft enkele weken na het begin van de Coronacrisis bij het stadspanel meningen gepeild over de communicatie erover vanuit de gemeente. Dit is gebeurd via een Flitspeiling.

Stadspanel Den Haag - Wijkplan Escamp

De gemeente heeft bij het stadspanel meningen gepeild over het wonen in Den Haag en de eigen wijk in het bijzonder. Dit is gebeurd via een Flitspeiling.

Stadspanel Den Haag - Wijkplan Escamp

In het kader van het project ‘Wijzer in de Wijk’ in Den Haag Zuidwest is in oktober 2018 begonnen met het maken van een wijkgezondheidsplan voor de zuidwest wijken.

Stadspanel Den Haag - Feest aan Zee onderzoek

In 2018 stond Den Haag in het teken van Feest aan Zee, waarbij het 200-jarig bestaan van badplaats Scheveningen werd gevierd. De gemeente vroeg het Stadspanel mee te doen aan een onderzoek over dit themajaar.